Incident melden bij SODA

Velden met * zijn verplicht.


...

Door het versturen van deze registratie, geeft u SODA de opdracht om de gegevens van de dader(s) bij de politie op te vragen en deze te gebruiken voor het verhalen van de hiermee gepaard gaande schade. Alles overeenkomstig de eerder tussen u en SODA afgesloten lastgevingsovereenkomst.

Indien u vragen heeft, neem dan contact op met de help-desk info@so-da.nl.