Winkeldiefstal melden bij SODA

Velden met * zijn verplicht.


...

Door het versturen van deze registratie, geeft u SODA de opdracht om de gegevens van de dader(s) bij de politie op te vragen en deze te gebruiken voor het verhalen van de hiermee gepaard gaande schade. Deze opdrachtverstrekking geldt als eenmalige lastgeving (cessie ter incasso) overeenkomstig de Voorwaarden regeling “Directe Aansprakelijkstelling“. Deze lastgeving eindigt als de vordering is voldaan en afgerekend of als oninbaar wordt opgelegd.

Indien u vragen heeft, neem dan contact op met de help-desk info@so-da.nl.