Het probleem

Het aantal woninginbraken is hoog. De indruk bestaat dat de gestolen buit ook wordt aangeboden bij opkopers. Zolang inbrekers hun buit kunnen verzilveren blijven inbraak en andere misdrijven lucratief.

Opkopers worden met regelmaat geconfronteerd met gestolen spullen. Het probleem ontstaat wanneer de opkoper iets inkoopt waarvan pas later blijkt dat het van diefstal afkomstig is. Het gestolen goed is niet meer verkoopbaar. In veel gevallen wordt het gestolen goed door de politie in beslag genomen.
De opkoper heeft tijd en geld gestoken in het opkopen van het goed. Ook is de opkoper verplicht een administratie hiervan bij te houden. Wanneer een goed gestolen blijkt heeft de opkoper veel werk voor niets verzet. De opkoper is zijn geld kwijt en de goederen worden in beslag genomen. De opkoper lijdt daardoor schade.

De aanpak

De aanpak van SODA helpt de benadeelde opkoper om de financiële schade die gepaard gaat met het opkopen van gestolen goederen te verhalen op de aanbieder. De kosten die de opkoper in een dergelijk geval maakt zijn vastgesteld op €206,-. Deze indirecte schade bestaat uit de tijd die de opkoper heeft besteedt aan inkoop, administratie, aangifte doen et cetera.

Ook wordt de directe schade, die bestaat uit het aan de aanbieder betaalde bedrag, verhaald op de aanbieder. De aanbieder is verplicht deze schade te vergoeden. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat dat de veroorzaker van schade die hem is aan te rekenen, verplicht is deze te vergoeden.

Schadeberekening

Handeling Tijd in minuten Tarief in euro's Bedrag in euro's
Taxatie aangeboden goederen DOR, administratieve en fianciele afhandeling 30 85,- 42,50
Verkoopklaar maken, beprijzen, adverteren/etaleren 15 85,- 21,25
Inbeslagname, aangifte en administratieve afhandeling 45 85,- 63,75
Diverse communicatie en administratieve afhandeling 30 85,- 42,50
Totaal tijd 120 85,-
Subtotaal 170,-
BTW 35,70
Subtotaal 206,-

Werkwijze

Op stopheling.nl controleert de opkoper eerst of het aangeboden artikel van diefstal afkomstig is. Vervolgens registreert hij bij inkoop de goederen en de gegevens van de aanbieder in het Digitaal Opkopers Register (DOR). Wanneer later, na inkoop, blijkt dat het ingekochte goed van diefstal afkomstig is, ontvangt de politie automatisch een signaal. De politie neemt het goed in beslag en neemt van de opkoper een aangifte op.

Van het DOR ontvangt SODA automatisch de gegevens van de aanbieder van het goed. SODA start het incassotraject en stelt de aanbieder van het gestolen goed aansprakelijk voor de schade. Het schadebedrag bestaat uit de indirecte schade van €206,- verhoogd met het betaalde bedrag bij inkoop.

SODA stelt de aanbieder per brief aansprakelijk voor de schade en start het incassotraject. Indien nodig maant SODA de aanbieder tot betalen. Mocht er uiteindelijk in de minnelijke fase, ondanks inschakelen van een incassobureau, niet worden betaald, dan kan in overleg met de opkoper de zaak worden voorgelegd aan een rechter. Zodra de dader heeft betaald, maakt SODA na aftrek van kosten voor haar bemoeienis, het schadebedrag over aan de benadeelde.
Mocht er uiteindelijk in de minnelijke fase ondanks het inschakelen van een incassobureau, niet worden betaald, dan kan in overleg met de opkoper de zaak worden voorgelegd aan de rechter.

Meer informatie over het Digitaal Opkopers Register (DOR) kunt u vinden op de website van het CCV.